رویداد فعالی وجود ندارد
تاریخ / زمانرویداد
دوشنبه, 08 مرداد 1397
12:30  الی 16:00
دوره آموزشی Bitdefender GravityZone Business Securityثبت نام
رویداد فعالی وجود ندارد

تیر 1397

تاریخ / زمانرویداد
یکشنبه, 07 مرداد 1397
08:30  الی 12:30
دوره عمومی نصب و راه اندازی McAfee Endpoint Protection (مبتنی بر ENS)تکمیل
یکشنبه, 07 مرداد 1397
12:30  الی 16:00
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Device Control نسخه 11ثبت نام
دوشنبه, 08 مرداد 1397
08:30  الی 12:30
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Data Loss Prevention نسخه 11ثبت نام
دوشنبه, 08 مرداد 1397
12:30  الی 16:00
دوره آموزشی Bitdefender GravityZone Business Securityثبت نام

مرداد 1397

تاریخ / زمانرویداد
یکشنبه, 21 مرداد 1397
08:30  الی 12:30
دوره راهبری تنظیمات شبکه، VPN و شبکه های بی سیم در تجهیزات Sophos XGثبت نام
دوشنبه, 22 مرداد 1397
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات حفاظت از شبکه و سرورها در تجهیزات Sophos XGثبت نام
سه شنبه, 23 مرداد 1397
08:30  الی 12:30
دوره آموزش راهبری امکانات امنیت اینترنت(وب و ایمیل) در تجهیزات Sophos XGثبت نام
یکشنبه, 04 شهریور 1397
08:30  الی 12:30
دوره راهبری تنظیمات شبکه، VPN و شبکه های بی سیم در تجهیزات Sophos UTMثبت نام
دوشنبه, 05 شهریور 1397
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات حفاظت از شبکه و سرورها در تجهیزات Sophos UTMثبت نام
سه شنبه, 06 شهریور 1397
08:30  الی 12:30
دوره راهبري امكانات امنيت اينترنت (وب و ایمیل) در Sophos UTMثبت نام
CONTENTS