شهریور 1398

تاریخ / زمانرویداد
یکشنبه, 07 مهر 1398
08:30  الی 12:30
دوره راهبری تنظیمات شبکه، VPN و شبکه های بی سیم در تجهیزات Sophos XG
مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی, تهران
تکمیل
یکشنبه, 07 مهر 1398
12:30  الی 16:00
دوره عمومی نصب و راه اندازی McAfee Endpoint Protection (مبتنی بر ENS)
مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی, تهران
ثبت نام
دوشنبه, 08 مهر 1398
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات حفاظت از شبکه و سرورها در تجهیزات Sophos XG
مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی, تهران
تکمیل
دوشنبه, 08 مهر 1398
12:30  الی 15:30
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Device Control نسخه 11
مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی, تهران
ثبت نام

مهر 1398

تاریخ / زمانرویداد
سه شنبه, 09 مهر 1398
08:30  الی 12:30
دوره آموزش راهبری امکانات امنیت اینترنت(وب و ایمیل) در تجهیزات Sophos XG
مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی, تهران
ثبت نام
سه شنبه, 09 مهر 1398
12:30  الی 16:00
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Data Loss Prevention نسخه 11
مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی, تهران
ثبت نام
یکشنبه, 14 مهر 1398
08:30  الی 12:30
دوره راهبری تنظیمات شبکه، VPN و شبکه های بی سیم در تجهیزات Sophos UTM
مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی, تهران
ثبت نام
یکشنبه, 14 مهر 1398
12:30  الی 16:00
دوره آموزشی Bitdefender GravityZone Business Security
مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی, تهران
ثبت نام
دوشنبه, 15 مهر 1398
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات حفاظت از شبکه و سرورها در تجهیزات Sophos UTM
مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی, تهران
ثبت نام
سه شنبه, 16 مهر 1398
08:30  الی 12:30
دوره راهبري امكانات امنيت اينترنت (وب و ایمیل) در Sophos UTM
مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی, تهران
ثبت نام