رویداد فعالی وجود ندارد
تاریخ / زمانرویداد
دوشنبه, 05 آذر 1397
12:30  الی 16:00
دوره آموزشی Bitdefender GravityZone Business Securityثبت نام
رویداد فعالی وجود ندارد

آبان 1397

تاریخ / زمانرویداد
شنبه, 26 آبان 1397
08:30  الی 12:30
دوره راهبری تنظیمات شبکه، VPN و شبکه های بی سیم در تجهیزات Sophos XGتکمیل
شنبه, 26 آبان 1397
12:30  الی 16:00
دوره عمومی نصب و راه اندازی McAfee Endpoint Protection (مبتنی بر ENS)تکمیل
یکشنبه, 27 آبان 1397
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات حفاظت از شبکه و سرورها در تجهیزات Sophos XGتکمیل
یکشنبه, 27 آبان 1397
12:30  الی 16:00
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Device Control نسخه 11تکمیل
دوشنبه, 28 آبان 1397
08:30  الی 12:30
دوره آموزش راهبری امکانات امنیت اینترنت(وب و ایمیل) در تجهیزات Sophos XGتکمیل
دوشنبه, 28 آبان 1397
12:30  الی 16:00
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Data Loss Prevention نسخه 11تکمیل
دوشنبه, 05 آذر 1397
08:30  الی 12:30
دوره راهبری تنظیمات شبکه، VPN و شبکه های بی سیم در تجهیزات Sophos UTMتکمیل
دوشنبه, 05 آذر 1397
12:30  الی 16:00
دوره آموزشی Bitdefender GravityZone Business Securityثبت نام
سه شنبه, 06 آذر 1397
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات حفاظت از شبکه و سرورها در تجهیزات Sophos UTMتکمیل
چهارشنبه, 07 آذر 1397
08:30  الی 12:30
دوره راهبري امكانات امنيت اينترنت (وب و ایمیل) در Sophos UTMثبت نام
CONTENTS