در صورتی که شما قبلا در یک رویداد ثبت نام کرده اید،
می توانید به سیستم وارد شده و نسبت به اصلاح مشخصات، تغییر تاریخ ثبت نام و یا انصراف از شرکت در یک رویداد اقدام نمایید.
در صورتی که اطلاعات ورود را فراموش کرده اید، می توانید از این لینک جهت یادآوری اطلاعات استفاده کنید.